No label found for: logo.title
No label found for: logo.title

Термопомпена технология

Как работят термопомпите

Термопомпите са част от климатичната система, като предават топлината от една среда към друга посредством хладилен агент. Също така, термопомпите предлагат решение за отопление с минимални разходи, а термопомпите от въздушен източник са признати като технология с възобновяема топлина. 

В режим на охлаждане, термопомпите работят като предават топлината от стая или вътрешно пространство към външния въздух и така охлаждат вътрешното пространство. И обратно - термпопомпите могат да извличат съдържащата се топлина от външния въздух (дори когато външните температури спаднат до -20°C) и да я изпомпват навътре, за да отопляват вътрешните пространства. 

Ефективност на термопомпите

Термопомпите имат ниво на ефективност от около 300%. Това означава, че за всяка единица енергия, използвана от термопомпата по време на работа, се генерират три или повече единици топлина, която да се използва в помещенията.  

Тъй като термопомпите работят чрез извличане на наличната топлина от външния въздух, те са много по-ефективни отколкото повечето системи за отопление, ползващи изкопаеми горива. Термопомпите с инверторна технология на Daikin са особено ефективни за всички видове вътрешно отопление. 

Използване на решение с интегрирана термопомпа както за охлаждане, така и за отопление на сграда може да означава и по-ниски инсвестиционни разходи, както и по-опростени процедури на работа и поддръжка. 

Термопомпи за самостоятелни жилища

Daikin използва своя опит в термопомпените технологии, за да създаде гамата Daikin Altherma, предназначена за решения за отопление на жилища. Налични са високотемпературни и нискотемпературни опции, които са уместни за всички видове самостоятелни жилища - нови и стари, големи и малки. Сега Daikin Altherma Flex Type предлага уникално ново решение с термопомпена технология за сгради с апартаменти и кооперации. 

Термопомпи за търговска и промишлена дейност

Продуктите с термопомпи на Daikin включват мулти, VRV и водоохлаждащи агрегати, които предлагат високоефективно отопление, както и охлаждане. С параметрите си за промишлени приложения, термопомпите осигуряват и несравнима ефективност на процесите, за да отговорят и на най-точните изисквания за промишлено отопление и охлаждане.