No label found for: logo.title
No label found for: logo.title

Хладилни агенти

Водещи иновации в областта на хладилните агенти

В отговор на забраната за използване на хладилните агенти, съдържащи CFC и HCFC (наситени въглеродни и хлор-флуор-въглеродни съединения), компаниите от отрасъла осъществиха мащабна изследователска дейност за въвеждане на по-екологично съобразни алтернативи на хладилните агенти, използвани преди това. Daikin заема челно място в търсенето на свободни охлаждащи газове или хладилни агенти с нисък потенциал на глобално затопляне (GWP). 

Daikin вече проучва хладилни агенти като R32 и CO2, но също така препоръчва на отговорните фактори да вземат под внимание и непреките емисии на СО2 , генерирани по време на целия период на експлоатация на продукта, а не само да се фокусират върху потенциала на глобално затопляне на хладилния агент. В зависимост от приложението трябва да се избере опция за най-ефективен хладилен агент.