No label found for: logo.title
No label found for: logo.title

Сезонна ефективност

Seasonal efficiency

Сезонно ефективно планиране на продуктите

Daikin води отрасъла при преминаване към "сезонна ефективност" - нов начин на оценка на продуктите за охлаждане и отопление, който се основава на тяхната енергийна ефективност през цялата година. 

Сезонната ефективност се определя от директивата на ЕС за продукти, използващи енергия (т.нар. Директива за еко-дизайн), която задава минималните изисквания за еко-дизайн, които производителите трябва да включат до 2013 г. в техните продукти, ползващи енергия. 

Daikin Europe N.V. е първият производител на климатична техника, който от 2010 г. вече интегрира най-строгите указания за еко-дизайн в своята гама Sky Air за леки търговски приложения. 

Ежедневна ефективност през цялата година

Стойността на средната сезонна енергийна ефективност (SEER) при охлаждане и стойността на сезонния коефициент на трансформация (SCOP) отразяват реалното потребление на енергия на термопомпата. 

SEER и SCOP измерват годишното потребление на енергия и ефективността при обичайно ежедневно използване. В по-дългосрочен план, те отчитат температурните колебания и периодите в режим на готовност, за да осигурят ясна и надеждна представа за типичната енергийна ефективност през целия сезон на отопление или на охлаждане. 

Привърженици на сезонната ефективност

Продуктите на Daikin, проектирани за сезонна ефективност са по-енергийно ефективни и затова освобождават по-малко емисии на СО2 . Изчисленията на сезонната ефективност предоставят на потребителите надеждна оценка на експлоатационните характеристики, която те лесно могат да разберат, когато закупуват отоплителен или охладителен уред. Новият енергиен клас за сезонна ефективност показва енергийната ефективност на продукта от A+, A, B и т.н. Също така се посочват и нивата на шум на агрегата.