No label found for: logo.title
No label found for: logo.title

Променливо количество на хладилния агент (VRV)

VRV за универсално приложение и контрол

VRV logo_200pxПрез 1982 г. компания Daikin първа изобрети технологията за променливо количество на хладилния агент (VRV), когато извърши революция на пазара. От тогава, Daikin взе инициативата и сега разработва своето четвърто поколение VRV системи, осигуряващи максимално ниво на климатичен комфорт, енергийна ефективност и управление.

Тъй като VRV системите на Daikin работят само с количество хладилен агент, необходим в даден момент (от тук идва и името "Променливо количество на хладилния агент"), различни зони могат едновременно да се възползват от различни настройки за климатизация. Това означава, че VRV предлага универсално и приспособимо според нуждите на потребителите решение за цяла сграда, което намалява потреблението на енергия, като същевременно позволява цялостен контрол от страна на потребителите в сградата.

Ключови иновации като VRV системи с рециклиране на топлина имат подобрено ниво на комфорт и са още по-универсални, като рециклират топлината, получена от процеса на охлаждане, за да осигурят безплатно отопление, използвано за подгряване на БГВ (битова гореща вода) и за въздушни завеси. Понастоящем най-новите решения с VRV осигуряват целогодишно отопление, охлаждане и гореща вода, както и въздушни завеси за отворени врати и лесно за използване управление за всички видове търговски и обществени сгради.