No label found for: logo.title
No label found for: logo.title

Рентабилни, високо-производителни системи за охлаждане

Инфраструктурата на вашата компания се нуждае от охлаждаща система, която осигурява постоянна работа при околки температури от -15°C до 50°C, и осигурява непрекъсната експлоатация на ИТ оборудването и сървърите. Daikin прави всичко това, като предлага най-висока ефективност, за да помогне за намаляване на въглеродните емисии.

Ние предлагаме ненадмината гъвкавост с гамата от системи за директно изпарение и водоохлаждащи системи с различни стандартно включени управления или интерфейси за интегриране към вашата сградна система.
Стандартно управление за Sky Air

Schema_SkyAir_697px

Стандартният дистанционен контролер на Daikin предлага:

1. Интегрирано редуване на задачи/управление в режим на готовност: след определен период от време, работещото тяло ще премине в режим на готовност, а тялото в режим на готовност ще продължи работата му, като по този начин се удължава срока на експлоатация на всяка система. 

2. Работа в резервен режим: ако дадено тяло се повреди, другото тяло автоматично ще поеме неговата дейност или ще започне да работи, като така се осигурява свободен капацитет за вашата работа в критичен момент.

Вътрешни системи с повишен капацитет

Вътрешните системи, избрани за технологично охлагдане, трябва да работят по-интензивно, за да извличат енергия чрез охлаждане на сух въздух. Затова Daikin предлага асиметрични комбинации в своята гама Sky Air DX. Чрез комбиниране на вътрешни системи с по-голям капацитет, отколкото външните системи на открито, ще се ускори предаването на топлина при ниската относителна влажност в апаратните стаи или сървърните помещения. В същото време системата гарантира непрекъсната работа и намалява нежеланото премахване на овлажняването на вътрешния въздух в ИТ или сървърна среда. 

Flash-18savings За да спомогне за намаляване на вредното въздействие върху околната среда, ние от Daikin отново определихме стандарта и осигурихме системи със клас на сезонна енергийна ефективност до A ++!

Защо асиметричните комбинации са по-ефективни?


A++_infrastructure cooling