No label found for: logo.title
No label found for: logo.title
Офиси

Ефективност на работното място

Product Image Ефективното управление на сградата и помещенията е ключът за намаляване на експлоатационните разходи. Персонализираните решения на Daikin за офиси ви осигуряват пълен контрол върху потреблението на енергия, като създават идеалната работна среда и намаляват въздействието върху околната среда.

Предимствата за вас

Огромни икономии на енергия

Климатизацията на Daikin за офиси може да се интегрира към цялостно решение за климатичен контрол. Рекуперация на топлина между компонентите, вентилация със свободно охлаждане и свободно получаване на гореща вода - всичко това води до по-ниски текущи разходи и минимални въглеродни емисии.

Технология за замяна

Решенията на Daikin за офиси с технология за замяна предлагат бърза възвращаемост на инвестицията и икономически ефективна модернизация. За значителни икономии на енергия с минимален принудителен престой.

Целогодишен комфорт

Постоянното отопление по време на размразяване осигурява висок капацитет на отопление, а променливата температура на хладилния агент осигурява постоянен комфорт с избягване на студени течения.

Намалени разходи за монтаж

Плоската касета на Daikin се интегрира напълно в стандартни таванни плочи за бърз монтаж. Intelligent Touch Мanager на Daikin предлага икономична мини BMS, която интегрира цялото оборудване на Daikin и на трета страна.

Продукти

Общ преглед