No label found for: logo.title
No label found for: logo.title
Обществени сгради и училища

Енергийно ефективни обществени сгради и училища

Product Image

Базираната на ниските въглеродни емисии термопомпена технология с използване на възобновяема енергия и решенията на Daikin за отопление, вентилация и климатизация намаляват текущите разходи и въздействието върху околната среда на обществените сгради.

Предимствата за вас

Пълен контрол

Умерена температура, постъпване на свеж въздух и балансирана влажност: благодарение на индивидуалното стайно управление можете да създадете комфортен, свеж и здравословен климат в помещенията.

Управление на енергия

Благодарение на интегрираната рекуперация, можете да получавате гореща вода с ниска себестойност, както и вентилация на топъл въздух. Цялата сграда може да бъде програмирана и наблюдавана от разстояние от едно централно място, за да се намали потреблението на енергия и въглеродните емисии.

Компактна инсталация

Daikin предлага широка гама от стилни и компактни тела с цел пестене на вътрешно пространство. Тихите външни тела на Daikin имат малки размери, което ги прави идеални за гъстонаселени застроени зони.

Гъвкави решения

Daikin предлага интегрирани решения, които могат да се персонализират за всички видове среда: училища, болници, летища, гари и обществени места.

Продукти

Общ преглед