No label found for: logo.title
No label found for: logo.title

Намаляване на разходите за търговия на дребно

Нашите ОВК решения ви осигуряват пълен контрол над вашата търговска среда, като ви позволяват да създадете приятна, гостоприемна атмосфера, която насърчава клиентите да останат, да се отпуснат и да харчат повече. Същевременно имате контрол над своите разходи.
Облачна услуга от Daikin

Retail cloud service                                     Облачната услуга от Daikin ви осигурява възможност да управлявате множество обекти, независимо къде се намирате. Освен това, услугата позволява на монтажници или на технически ръководители да влизат в системата в случай на сигнал, изискващ бързо реагиране.

Постигане на по-ниска обща цена за собственост

С Daikin вие ще постигнете възможно най-висока възвращаемост на вашите инвестиции. 

Специално за търговски приложения на дребно, Daikin предлага серия от енергоспестяващи продукти, които изплащат за кратко време умерените допълнителни разходи за тях, като същевременно могат да обезпечат икономии за хиляди евро целия срок на тяхната експлоатация. Типичен пример за тази концепция е свързан с вътрешните тела от касетъчен тип, които обикновено се използват при приложения за търговия на дребно: самопочистващ се панел на касетата, който е с по-висока цена от няколко стотин евро в сравнение с цената на стандартния панел на касетата, може да се изплати своята цена до 30 пъти през целия си цикъл на експлоатация. 

Също така, в сравнение с други марки анализът на Daikin показва, че общата цена на собственост е по-ниска за системите на Daikin.

Примери от практиката

Cases image
Осигуряване на икономии на енергия при търговския микс

Търговска верига за стоки за дома избра термопомпена система VRV от последно поколение, като си осигури планирани икономии за пет години, чиято стойност възлиза на 223 300 евро при това само за един магазин.

Крупна компания за търговия на дребно в търговски център въведе система Sky Air, свързана с въздушна завеса за регенериране на топлина за да постигне 90% ефективност при разделяне на въздуха. Очаква се решението да намали текущите разходи с до 67% в сравнение с електрическата въздушна завеса.

Верига от местни магазини в градските центрове реши да изпробва технологиите за възобновяема енергия в пет търговски точки, с въздушни термопомпи и слънчеви термични панели, като се очаква това да покрива между 60% и 100% от годишните потребности от топла вода и отопление.


Продукти на Daikin

Общ преглед