No label found for: logo.title
No label found for: logo.title

VRV Интегриран климатичен контрол

Product Image

Системата VRV на Daikin е многозонова климатична система с регулиране на променливия поток на хладилния агент. Тя ви осигурява възможност за поддържане на индивидуален зонов контрол във всяка стая и етаж на търговска сграда.

VRV осигурява цялостно решение за отопление, охлаждане, вентилация, получаване на гореща вода, въздушни завеси и ценрализирано управление.

Предимствата за вас

Ниски експлоатационни разходи

Системите VRV оптимизират сезонната ефективност с високоефективни външни и вътрешни тела с рекуперация на топлината и инверторна технология, интелигентен контрол на потреблението на енергия и др.

Прецизно зоново управление

Индивидуалният контрол на всеки етаж или стая пести енергия. Тази гъвкавост прави VRV идеално решение за сгради с много наематели.

Персонален комфорт

Системите VRV осигуряват свеж въздух с подходящата температура, с правилното ниво на влажност и при минимално ниво на шум.

Включват технологията за променлива температура на хладилния агент и постоянно отопление за предотвратяване на студени течения.

Голяма гъвкавост

Модулният подход на VRV е много гъвкав за балансиране на топлинните натоварвания в различни части на сградата.

VRV IV включва и VRV конфигуратор за лесно въвеждане в експлоатация.

VRV цялостно решение

Продукти

Външни тела
Вътрешни тела
Въздушни завеси Biddle
Гореща вода
Вентилация
Системи за управление
 • VRV - оригиналът

  VRV е първата в света индивидуална климатична система с регулиране на променливия поток на хладилния агент. Представена за първи път през 1982 г. от Daikin, името VRV произлиза от технология, която наричаме "променлив обем на хладилния агент" (Variable Refrigerant Volume).

 • Геотермална VRV

  Геотермалната система VRV използва геотермалната енергия като възобновяем източник за намаляване на емисиите на СО2 . Тя има отлична енергийна ефективност тъй като температурите на водата и земята са относително постоянни за разлика от външните температури.

 • VRV с рекуперация

  VRV на Daikin с рекуперация на топлината използва отново топлина, извлечена от процесите за охлаждане, за да осигури евтина топлина за вентилация на свеж въздух, въздушни завеси, гореща вода или за отопление на стаите.

 • Професионална поддръжка

  Daikin ви осигурява една контактна точка за цялата система. Фирмата, изготвяща спецификации, получава експертна помощ и софтуерни инструменти, а ние опростяваме въвеждането в експлоатация и поддръжката за монтажниците.