No label found for: logo.title
No label found for: logo.title

Дистанционно управление и наблюдение

Product Image I-Net е услуга, базирана на нашата глобална технология за дистанционно наблюдение, която поддържа безпроблемната работа на вашата система и работи с върхова ефективност. Тя спомага за подобряване на ефективността за управление на сградата, за запазване на оптималната работа на вашата климатична система през целия цикъл на нейната експлоатация.

Предимствата за вас

Спокойствие

I-Net постоянно и ежедневно анализира вашата система като предвижда къде могат да възникнат проблеми, за да могат те да бъдат отстранени още преди да са възникнали, така че да осигури непрекъснато функциониране на вашата система.

Увеличаване на срока за експлоатация на системата

I-Net гарантира работа на системата в оптимални условия, като така се избягва ненужно натоварване на компоненти, и се оптимизира срока на експлоатация на системата.

Енергийно ефективна

Лесните за използване инструменти за анализ и отчитане на тенденцията на данните за потребление ви помагат при управлението на разхода на електроенергия. Пестенето започва с измерване. Повишете жизнеспособността на вашата компания!

Експертен съвет

Daikin непрекъснато следи данните за потребление на енергия, работа и комфорт. Нашите специалисти периодично могат да ви предлагат начини за подобряване на резултатите.

Услуги на i-Net


VRV Cloud
 

VRV Cloud е интелигентен инструмент за визуализация на потреблението на енергия, който ви осигурява пълен контрол при управление на потреблението на енергия. Благодарение на онлайн наблюдението от всяко място и лесните за използване инструменти за анализ и отчитане на тенденцията на данните за потребление, можете да намалите въглеродните емисии и да спестите енергия до 15%. 

Наблюдение и анализ на ефективността от I-Net

I-Net на Daikin осигурява постоянна връзка на вашата система с Daikin. Тя уведомява за аларми и ранни предупреждения за отклонения на системата, с цел да се увеличи непрекъсната работа на системата и комфорта на обитателите на сградата. Доставчиците на услуги имат базиран на интернет достъп до работните данни, а специалисти извършват анализи на тенденциите. Всичко това повишава надеждността на вашата система, за да се гарантира, че тя работи с оптимална ефективност.