No label found for: logo.title
No label found for: logo.title
Интелигентен контролер за таблет

Централизиран контролер с облачна връзка

Product Image Търговските помещения често имат различни зони, които имат различни потребности от отопление, охлаждане, вентилация и осветление, и а също така, те могат да изискват и противопожарни и охранителни системи. Нашият интелигентен контролер за таблет ви предлага решение за управление на леки търговски помещения от една централна точка или чрез облак.

Предимствата за вас

Интуитивно управление

Интуитивният сензорен екран прави управлението на вашата система за климатизация всеобхватно и лесно за използване. Комфортът и енергоспестяването могат да се оптимизират само с един единствен централизиран преглед.

Проследяване на потреблението на енергия

Можете да локализирате и да намалите загубите на енергия чрез сравняване и съпоставяне на различни помещения. Освен това, ще спазвате законовите мерки за проследяване на потреблението на енергия, като по този начин ще намалите данъците и инвестиционните разходи.

Едновременно наблюдение на няколко обекта

Ръководителите на стратегически проекти/техническите мениджъри използват облачната услуга на Daikin за централизиран контрол и наблюдение на всички помещения, а монтажниците/ръководителите на обекти могат да проверяват всички грешки дистанционно.

Икономическа ефективност

Централизираното програмиране гарантира, че работят само най-важните за съответния обект осветление, отопление или охлаждане, при това само когато е необходимо. Това решение е оптимизирано за леки търговски приложения.

Облачна услуга от Daikin


 Облачната услуга от Daikin е разработена, за да направи сградното управление още по-лесно, без да има значение къде се намирате:
 • Намаляване на вашите разходи за квадратен метър
 • Запазване на контрола върху вашата инсталация
 • Откриване на причини за загуби на енергия и намаляване на потреблението на енергия
 • Сравняване на различни обекти с цел откриване на големи потребители на енергия, така че да се оптимизира на тяхната работа
 • Проследяване на потреблението на енергия

Приложения

 • Банки и малки офиси

  Лесният за използване и интуитивен интелигентен контролер за таблет от Daikin ви осигурява локално управление, което може да се ограничи и интегрира с централно управление за контрол и наблюдение. Защитена връзка за данни с облачната услуга от Daikin гарантира сигурността на вътрешната мрежа на компанията.

 • Магазини и ресторанти

  Интелигентният контролер за таблет от Daikin ви осигурява централно управление, което позволява задаване на различни температури за различни зони. Локалното управление може да се ограничи (според персонала) и да се интегрирана с централно управление за контрол и наблюдение. А заедно с това, защитената връзка за данни с облачната услуга от Daikin означава, че вашата вътрешна мрежа за разплащания е защитена.

 • Жилищни приложения

  Облачната услуга от Daikin позволява на обитателите на сградата да управляват своите системи от една централна точка, благодарение на функцията за управление на множество обекти.