No label found for: logo.title
No label found for: logo.title
Търговско замразяване

Решения за търговско замразяване

Product Image Daikin предлага пълна гама от продукти, които отговарят на най-различни потребности за ОВК, обикновено и дълбоко замразяване - от фабрики и оранжерии до складове за готова продукция и магазини.

Предимствата за вас

Широк температурен диапазон

Daikin предлага среда с прецизно регулиране на температурата от -45°C до 10°C в зависимост от съхраняваните продукти, приложението и мащаба на работа.

Икономия на разходи и енергия

Високоефективна работа чрез модерни инверторни и термопомпени технологии, която осигурява значителни икономии на енергия и разходи.

Надеждна работа

Напълно окомплектованите външни тела на Daikin са сглобени и са преминали сериозни тестове в нашите фабрики. Защитен от атмосферни условия корпус с антикорозионна обработка гарантира дълъг период на експлоатация дори при сурови климатични условия

Системи за цялостна поддръжка

Инсталациите за средно и ниско температурно замразяване изискват пълно сервизно обслужване, за да могат да работят при тежки условия. Daikin предлага пълно сервизно обслужване и незабавна реакция при всяка спешна ситуация.

Продукти

Общ преглед
  • Инсталации за замразяване на хранителни продукти

    Технологията на Daikin за замразяване поддържа замразяване с постоянна температура при инсталации за замразяване на хранителни продукти.

  • Локални магазини за хранителни стоки

    За оборудването в магазините са необходими различни температури. Система с интегриран фризер, хладилник и климатик за магазините за хранителни стоки осигурява около 50% икономии на енергия.

  • Складове за готова продукция

    Daikin предлага надеждно решение за складове за готова продукция, в които контролът на качеството на продуктите има жизнено важно значение.