No label found for: logo.title
No label found for: logo.title
Търговска вентилация

За свежа, здравословна и комфортна среда

Product Image Daikin предлага една от най-богатите гами от решения за търговска вентилация. От малка рекуперативна вентилация до големи въздухообработващи климатични камери, ние помагаме на офиси, хотели, магазини и други търговски обекти при осигуряването на свежа, здравословна и комфортна среда.

Предимствата за вас

Рекуперация на топлина

Системите на Daikin за търговска вентилация използват топлината от застоялия въздух от сградите за затопляне на постъпващия чист въздух до комфортна температура. Това осигурява 40% икономия на енергия.

Интегрирани решения

Системите на Daikin за търговска вентилация могат да се интегрират и оптимизират като част от общо решение за цялата сграда като намаляват броя на отделните работещи системи и броя на доставчиците.

Висококачествен климат в помещенията

Системите на Daikin за вентилация подават свеж въздух от външната среда, премахват застоялия въздух и балансират влажността. Това спомага за създаване на чиста и комфортна среда, която е особено важна за нашето качество на живот.

Подходящи както за малки, така и за големи приложения

Със скорости на въздушния поток от 150m³/h до 124,000m³/h, Daikin може да предложи персонализирано решение за вентилация в зависимост от приложението и да го интегрира към климатична система Daikin.

Компоненти за качеството на вътрешния въздух

1. Вентилация
  • Осигуряване на свеж въздух от външната среда
2. Обработка на въздуха
  • Отоплява или охлажда постъпващия свеж въздух
  • Увеличаване на комфорта и намаляване на натоварването върху климатичната инсталация
3. Овлажняване
  • Оптимизира баланса между вътрешната и външната влажност 
  • Осигурява пълен комфорт
4. Рекуперация на топлина
  • Рекуперация на топлината: рекуперация на топлината и влагата от изходящия въздух 
  • Увеличаване на комфорта и ефективността
5. Филтриране
  • Премахва прах, замърсявания и миризми от въздуха

Продукти

Общ преглед