No label found for: logo.title
No label found for: logo.title

Когато променя настройка в приложението за смартфон, тя не се отразява незабавно в други смартфони, работещи с приложението за онлайн контролер на Daikin.

По време на режим на работа извън дома, връзката с уреда се осъществява по интернет чрез сървър. Получаването на командата от адаптера отнема няколко минути.

Получавам съобщение за грешка с код за грешка "10000". Какво означава това?

Онлайн контролерът на Daikin може да се монтира към мулти вътрешни системи. В случай на мулти вътрешни системи, вътрешните тела не могат да работят в несъвместими работни режими (напр. охлаждане и отопление).

Моят роден език не се поддържа от приложението за онлайн контролер на Daikin. Езикът по подразбиране е английски. Мога ли да задам друг език на приложението, без да се налага да сменям езика на моя смартфон?

За система Аndroid, отговорът е "Не". Когато вашият роден език не се поддържа от приложението за онлайн контролер на Daikin, приложението ще се показва на английски. При система iOS има временно решение.

Когато съм свързан с режим на работа извън дома, не мога да променя настройките на климатиците. Показва се съобщение за грешка: "С уреда не може да се работи в момента, тъй като с него работи друг потребител. Моля, изчакайте малко и опитайте отново".

Друг потребител управлява вътрешното тяло чрез инфрачервеното дистанционно управление или чрез друг телефон. Изчакайте няколко минути и опитайте отново.

Имам няколко адаптера в една и съща безжична мрежа. Вече не знам кой WLAN адаптер на кой уред съответства в моето приложение за смартфон за онлайн контролер на Daikin.

За да можете да проследите WLAN адаптера, който е свързан към някой вход на общата схема в приложението на смартфона, можете да използвате функцията за тестване на връзки.