No label found for: logo.title
No label found for: logo.title
Селско стопанство

Решения за селското стопанство

Product Image

Увеличете производителността на цветя, плодове и зеленчуци през цялата година с интегрираните решения на Daikin за оранжерии за отопление, климатизация и складово съхранение при определена температура.

Предимствата за вас

Енергийна ефективност

Енергийно ефективните решения на Daikin увеличават производителността като същевременно намаляват въздействието върху околната среда.

Контрол на влажността

Решенията на Daikin за обработка на въздуха оптимизиран нивата на влажност, подходящи за всяка култура, чрез добавяне или премахване на влажен въздух. 

Възможен по-дълъг период на съхранение

Съхранявайте плодове и зеленчуци за по-дълъг период без опасност от покълване или влошаване на качеството чрез поддържане на постоянни ниски температури и контролирани нива на СО2 .

Подходящи условия за развитие

Daikin предлага изготвени по индивидуални системи с водоохлаждащи и кондензаторни агрегати, за да осигури най-подходящите условия за развитие и за прецизен контрол на производството и преработката на храни.

Продукти

Общ преглед