No label found for: logo.title
No label found for: logo.title
Централизирано охлаждане

Решения за централизирано охлаждане

Product Image

Daikin предлага високо ефективни решени за централизирано охлаждане, които могат да бъдат напълно персонализирани за най-големите общини или квартали. Резултатът е по-малко разходи за енергия и по-малък въглероден отпечатък. 

Предимствата за вас

Висок капацитет

Когато е необходимо охлаждане за голям брой сгради, Daikin предлага изготвени по поръчка конфигурации, които могат да осигурят много голям капацитет за отделен агрегат, достигащ до 10 800 kW. Агрегатите могат да се монтират последователно, за да отговорят на конкретни потребности от климатизация и охлаждане.

Енергийно ефективно охлаждане

Тъй като потребностите и цените на енергията се увеличават, централизираното охлаждане за офиси, промишлени отрасли и домове трябва да бъде все по-енергийно ефективно, надеждно и устойчиво. Персонализираните решения на Daikin осигуряват намаление като на годишното потребление на енергия, така и на текущите разходи.

Персонализиран подход

На етапа на проектиране, инструментите на Daikin за избор позволяват на проектантите да създадат персонализирано решение за всеки проект за охлаждане, с голям брой различни опции, принадлежности и комбинации, за да се получи най-доброто оптимизирано решение за всяка конструкция на сграда.

Професионална поддръжка

Daikin предлага специална услуга на всички наши бизнес партньори. Ние се стремим към дълготрайно партньорство, което осигурява напълно интегрирани решения за отопление, охлаждане, вентилация и замразяване във вашата община или квартал.

Продукти

Общ преглед