No label found for: logo.title
No label found for: logo.title
Производство

Приложения при производство

Product Image

Интегрираният подход на Daikin за оборудване за охлаждане, замразяване и обработка на въздуха подпомага по-безпроблемното и по-ефективното извършване дори и най-взискателните производствени дейности. 

Предимствата за вас

Намаляване на текущите разходи

Решенията на Daikin за оборудване за охлаждане използват високонадеждни интегрирани технологии, които спомагат за намаляване на текущите разходи и поддръжката.

Регулиране на качеството на въздуха

Високоефективните решения на Daikin за обработка на въздуха предлагат по-прецизно регулиране на влажността и качеството на въздуха на работното място.

Регулиране на температурата

Водоохлаждащите агрегати на Daikin осигуряват прецизно регулиране на температурите по време на производство. Също така, те осигуряват и по-всеобхватна климатизация на производствената среда.

Висок капацитет на замразяване

Daikin предлага високоефективни и високонадеждни решения за замразяване дори и за най-големите производствни среди. 

Продукти

Общ преглед