No label found for: logo.title
No label found for: logo.title
Фармацевтика

Приложения във фармацевтичната промишленост

Product Image

Гъвкавите и изготвяни по поръчка решения на Daikin за обработка на въздуха, отопление, охлаждане и замразяване гарантират, че фармацевтичните компании могат да осигуряват чист въздух дори за среда с най-стриктни изисквания. 

Предимствата за вас

Намаляване на текущите разходи

Надеждните и интегрирани технологии на Daikin ви помагат да увеличите ефективността на вашите работни операции като намалите текущите разходи и изискванията за поддръжка.

Перфектно ниво на влажност

Високоефективните решения на Daikin за обработка на въздуха предлагат прецизно регулиране на влажността и качеството на въздуха при работни операции във фармацевтичната промишленост.

Прецизен климатичен контрол

Водоохлаждащите агрегати на Daikin осигуряват прецизно регулиране на температурите на водата по време на научноизследователски процеси, като и охлаждане на фармацевтични производствени линии.

Високоефективно замразяване

Нашите решения за замразяване са подходящи за широк диапазон от среднотемпературни операции и приложения с дълбоко замразяване и могат да се свържат с всеки вид хладилен или замразителен агрегат.

Продукти

Общ преглед