Daikin

Daikin поведе по пътя
към сезонната ефективност

Номинална спрямо сезонна ефективност

От номинална ефективност....

Чак до сега, енергийната ефективност на отоплителните и охлаждащите устройства се измерваше в изкуствено създадени стандартизирани условия. За климатиците, например, това се извършва при постоянна температура 35 °C и на пълен капацитет за охлаждане. Това е номиналната енергийна ефективност, която не отразява точно как климатиците се използват ежедневно.

в реалния живот.

Всъщност, потреблението на енергия се колебае с външната температура, която може да варира значително през целия отоплителен или охладителен сезон. Дори в средата на лятото не винаги е необходимо охлаждане. В такива моменти потреблението на енергия в режим на готовност също трябва да се включи за получаване на точни измервания 

към сезонна ефективност

Ето какво представлява сезонната ефективност: циклично измерване на сезонна ефективност, което отчита температурните колебания. Интелигентните климатици и термопомпи много рядко се нуждаят от своя пълен капацитет, тъй като те са в състояние постоянно да адаптират своя капацитет на отопление и охлаждане към външните условия. А интелигентните климатици и термопомпи са същността на Daikin.

Париж - Берлин срещу 300 обиколки

Пример

Разликата между номиналната и сезонна ефективност е същата, съществуваща между статичните лабораторни тестове и употребата в реалния живот. Разлика, откривана във всички видове продукти. Така например, ако използвате обявения разход на километри на вашия автомобил, за да планирате своя маршрут, това може да доведе до неприятни изненади. По принцип с пълен резервоар гориво от 60 литра можете да изминете 1 000 км - от Париж до Берлин или Барселона. Но...какво се оказва всъщност?

Лабораторни тестове, тестове от обиколки...и реалността.

Рекламираните цифри за номинална ефективност са резултати от измервания в постоянни лабораторни условия. С пълен резервоар със сигурност ще изминете 1000 км като направите около 300 обиколки на състезателната писта "Монте Карло" в Монако при безветрие и с постоянна скорост. В реалността ежедневните условия, разбира се са много различни и наклона на пътя и вятъра може сериозно да повлияят върху ефективността на вашия автомобил. 

Без изненади

Нещата са доста подобни за термопомпите и климатиците. Измерванията на сезонната ефективност отчитат много от свързаните с пътя неравности, наклони и разлики във вятъра. Точно и надеждно, измерването на сезонната ефективност избягва неприятни изненади във вашите сметки за електроенергия.

Всички сезони, всички региони

Различни температури

През лятото, температурите могат да се повишат до 35 °C - температурата, при която се измерва номиналната ефективност в лабораторията. Но много често, температурите се движат около 25°C за голямата част от целия охладителен сезон. Понякога те дори могат да спаднат под средната стайна температура от 21°C. По подобен начин, зимата в Европа не е непроменлива картина от сняг и лед. Сезонната ефективност отчита всички тези разлики в тенденциите, за да създаде по-дългосрочна приблизителна формула за реалната енергийна ефективност на климатици и термопомпи.

Различни региони 

Съвсем естествено е сезонната ефективност на термопомпа или климатик да е различна в региони със средна зимна температура -5 °C спрямо други, в които тя е 5 °C или +15 °C. Тъй като средните летни или зимни температури са много различни в Хелзинки, Париж или Атина, има различни стойност на сезонна ефективност за всеки от климатичните региони, в който се намират тези градове. Разликата ще се отразява в новите класове за енергийна ефективност, които ще влязат в сила на 1.1.2013 г. По този начин може да се гарантира истинската същност на вашата сметка за електроенергия.