Daikin

Daikin EWAD-CZ
най-доброто от класа за енергийна ефективност

Daikin EWAD-CZ: най-добрата енергийна ефективност в своя клас

Охлаждането с висок капацитет за постигане на комфорт и за технологични процеси не води обезателно до големи сметки за електроенергия. Гамата Daikin EWAD-CZ е инверторно управлявана, като постига най-високите резултати за ефективност при частично натоварване в своя клас (ESEER до 5,8). Инверторната технология постоянно адаптира скоростта на компресора към потребностите от охлаждане. Затова необходимата средна подавана мощност е намалена значително, като също така са намелини и емисиите на СО2 .

Предимства на технология с инверторен водоохлаждащ агрегат

Инверторно управляваният агрегат Daikin EWAD-CZ използва само електроенергия, необходима според натоварването, което води до намалени годишен разход на енергия и експлоатационни разходи. Инверторната технология осигурява по-бърза реакция на системата при промяна на условията на натоварване, по-нисък пусков ток, по-малко стартирания на компресора за по-голяма надеждност и по-тиха работа при частично натоварване.

Какво е ESEER?

Европейският коефициент за сезонна енергийна ефективност (ESEER) изчислява енергийната ефективност на даден продукт през годината. ESEER се използва за изчисляване на енергийната ефективност на водоохлаждащ агрегат, като се отчитат променливите натоварвания на системата през годината.

Универсалната гама Daikin EWAD-CZ

Гамата от високо ефективни инверторни водоохлаждащи агрегати Daikin EWAD-CZ предлага 13 различни размера: от 640kW до 1 800kW - най-високия капацитет за охлаждане в този сегмент на пазара. При външни температури от -18°C до +50°C Daikin EWAD-CZ предлага допълнително рециклиране на топлина, а няколко агрегата могат да бъдат комбинирани за обслужване дори на най-големите приложения.

Модерно управление на Daikin EWAD-CZ

Контролерът MicroTech III осигурява лесно за потребителя управление на параметрите. Едно от най-големите предимства е лесното взаимодействие с комуникационните шини LonWorks, BACnet, Ethernet TCP/IP и Modbus . Логическото управление е проектирано за увеличаване на ефективността, за продължаване на работата при необичайни работни условия и за осигуряване на хронология за работата на уреда.

Daikin EWAD-CZ: Дълъг списък с опции

Daikin EWAD-CZ има дълъг списък с опции, включително частично или пълно рециклиране на топлина за осигуряване на битова гореща вода с температура до 55°C, опция за бързо рестартиране за помещения, за които не е допустимо да останат без охлаждане след спиране на електрозахранването и регулиране на скоростта на вентилатора за още по-голямо увеличаване на ESEER.