Daikin

Предимства

Отопление, оптимизирано за всички сезони

Нашата високоефективна инверторна термопомпена технология демонстрира, че осигурява до 20% по-голяма сезонна ефективност в сравнение с традиционните геотермални термопомпи.

В нашата система:

  • солният разтвор - смес от вода и антифриз, който работи като среда за предаване на топлина между подпочвената вода и термопомпата, се поддържа при по-висока постоянна температура, като така се намалява енергийното потребление на термопомпата.
  • Усилващото действие на инверторния компресор намалява използването на допълнителния нагревател.
  • Високата работна ефективност на инверторния компресор се достига при работа с частично натоварване. Пълният капацитет на уреда не е необходим за над 90% от общата отоплителна мощност, а потреблението на енергия е сведено до минимум.
    Прочетете повече
Всичко това води до намалени текущи разходи и по-бързо възвръщане на инвестицията.

Тих режим

Благодарение на ефективната изолация и усъвършенствано плаващо окачване на компресора, нивата на шум са сведени до минимум.
Компресорът на уреда адаптира своята скорост според натоварването. Тъй като компресорът работи за повече от 90% от времето при частично натоварване, нивата на шум са намалени значително.

ЛЕСЕН МОНТАЖ НА Компактен и елегантен уред

  • Поради интегрирането на разширителни съдове, предпазни вентили и филтри в термопомпата, монтажът е изключително акуратен и чист. 
  • Елегантната конструкция спомага за комбиниране на уреда с другите домакински уреди благодарение на неговия компактен размер. 
  • За да се намали времето, необходимо за монтаж във вашия дом, водосъдържателят за битова гореща вода е фабрично монтиран отгоре на термопомпения модул.

Лесен за използване контролер

Функция на термостат: контролерът на термопомпата може да се премести в жилищното помещение и да работи като стаен термостат. Системата автоматично адаптира температурата на водата в отоплителния кръг, за да се достигне желаната стайна температура, което води до по-устойчиви нива на ефективност и по-висок комфорт.