Daikin

Предимства

Ниски текущи разходи за отопление на жилищни помещения

Хибридната термопомпа Daikin Altherma винаги избира най-икономичния работен режим, като изчислява ефективността на термопомпата и цената на електричеството спрямо ефективността на кондензния котел и цената на газта за една и съща работна операция.
Като се имат предвид усреднените климатични условия за Европа, най-голямата част от необходимата отоплителна мощност се покрива от работата на в хибриден и термопомпен режим, което води до ефективност, достигаща до 35% повече и до по-ниски текущи разходи.


... и за битова гореща вода

Битовата гореща вода се загрява чрез газово-кондензтна технология: студената вода от водопреносната мрежа преминава директно към специален двоен топлообменник, който позволява оптимално и постоянно кондензиране на димните газове по време на подгряването на битовата гореща вода, което води до увеличение на ефективността до 15% в сравнение с обикновените газови кондензни котли, и води до намаляване на текущите разходи.
Освен това, благодарение на хибридния принцип, когато отоплението на помещения се осигурява от термопомпа, битовата гореща вода може едновременно да се осигурява чрез кондензатна технология, което води до оптимален комфорт.

Ограничени инвестиционни разходи

  • Няма нужда да се сменят съществуващите радиатори (до 80°C) и тръбната мрежа
  • Мястото, необходимо за новата система е почти еднакво с мястото на съществуваща система благодарение на нашата компактна конструкция
  • Когато сменяте съществуващия газов котел няма нужда да променяте тръбопроводи или комина

    Сравнете размерите

Лесен и бърз монтаж

Хибридната термопомпа Daikin Altherma се доставя под формата на три големи компонента:

  • външно термопомпено тяло
  • вътрешно термопомпено тяло
  • газов кондензен котел
което улеснява пренасянето и боравенето с тях, а също така улеснява и монтажа.
Вътрешното термопомпено тяло се монтира лесно на стена със стандартен заден панел. След това, чрез връзките за бързо междинно свързване, газовият кондензен котел се свързва с него, като така се получава много компактен уред. Всички връзки са от долната страна, а достъп до всички компоненти може да се осъществи от предната страна, което прави уреда лесен за сервизно обслужване и поддръжка.

Идеален за обновяване на дома

Чрез хибридната термопомпа Daikin Altherma са възможни няколко приложение, като се покриват всички топлинни натоварвания до 32 kW.
Газовият котел може да се инсталира без термопомпата на по-ранен етап, с цел бързо възстановяване на отоплението в случай на неизправност в съществуващия газов котел.