Daikin

ВЪРХОВА ЕФЕКТИВНОСТ

klaverКасетата с кръгъл поток на Daikin е разработена за върхова ефективност, благодарение на интегрирането на сезонна ефективност, самопочистващия се панел и сензора за присъствие. Затова си осигурявате най-ниските възможни експлоатационни разходи и намалено негативно въздействие върху околната среда.

Сезонна ефективност

Възползвайте се от бъдещата ефективност и бъдещите изисквания за работа при външни условия още сега. Касетата с кръгъл поток на Daikin е с номинална сезонна ефективност, която използва новата схема на ЕС за точно и реалистично измерване на ефективността на климатичните и отоплителни системи.
SEER (Коефициент за сезонна енергийна ефективност) измерва ефективността в диапазон от външни температури, при условия на частично натоварване и отчита допълнителните режими на потребление на енергия, като режим на готовност. Тези нови коефициенти за сезонна ефективност поощряват модели, които наистина повишават енергийните характеристики в реални условия. Касетата с кръгъл поток на Daikin е вече оптимизирана и разчетена за сезонна ефективност, много преди задължителното прилагане на този нов стандарт през 2013 г.

Самопочистващ се панел

autocleanКасетата с кръгъл поток може да е снабдена със специален филтър, който се самопочиства веднъж на ден, като осигурява постоянна и оптимална ефективност. Прахът, събиран по време на ежедневното почистване, се съхранява в контейнер за прах, който може да издържи до 12 месеца без обслужване, със светлинен индикатор, показващ кога е необходимо да се почисти контейнера. Почистване веднъж или два пъти в годината от обслужващия сградата персонал с помощта на обикновена прахосмукачка, е всичко, което е необходимо - без стълби, без необходимост да се докосва панела на касетата или да се влиза в допир с праха. Ефективността е възможно да се увеличи до 50% в сравнение със стандартните панели.

Сензор за присъствие

pressensor2Допълнителен сензор за присъствие ви спестява до 27% повече при потреблението на енергия и позволява на системата да реагира динамично в зависимост от наличието на хора в стаята. Ако в стаята няма никой, климатизацията може да се изключи автоматично. Когато в стаята има хора, въздушният поток се насочва встрани от тях за осигуряване на комфорт без създаване на течение.