No label found for: logo.title
No label found for: logo.title

150,000 системи Daikin Altherma са вече продадени - Daikin е пазарен лидер при високоефективните термопомпи

Брун ам Гебирге, Февруари 2012 г. Dаikin Altherma беше представена през 2006 г. Сега, пет години по-късно, има продадени повече от 150 000 системи. Това постижение представя целенасочените усилия на Daikin Europe да развива своята гама за термопомпи, както и мрежата за продажба и поддръжка в цяла Европа. Резултатът: Daikin сега е лидер на пазара на термопомпени системи в Европа.

cor130 - 150000 Daikin Altherma_250

Използване на дългогодишен опит с термопомпите, за да се отговори на нуждата от ефективно отопление

В светлината на глобалното затопляне и изчерпващите се запаси от изкопаеми горива, пазарът е гладен за устойчиви и енергийно ефективни алтернативи на традиционните системи за отопление. По тази причина, през 2006 г. Daikin представи термопомпената система въздух-вода Daikin Altherma, която извлича енергия от външния въздух, за да осигури ефективно отопление и битова гореща вода. Благодарение на 50 години опит на Daikin в термопомпената технология, Daikin Altherma получи незабавен успех, като през 2007 г. имаше продадени 10 000 системи.


Изключителните експлоатационни характеристики на системата бяха потвърдени през 2009 г. Тогава Daikin Europe NV е беше първата фирма в сектора на термопомпи въздух-вода, на която беше присъден екоетикет за нискотемпературната система Daikin Altherma. Този етикет осигури на пазара независимо потвърждение, че експлоатационните характеристики на Daikin Altherma за ниско температурни приложения са съгласно екологичните критерии за термопомпи на територията на ЕС.


Експанзия в пазара на решения за ремонтирани домове, жилищни кооперации и търговски обекти

Междувременно гамата на Daikin Аltherma беше разширена, за да включи решения при обновяване на сгради и търговски обекти. Високотемпературната Daikin Аltherma (представена 2009 г.) използва каскадна технология за да постигне температура на водата на изхода до 80°C, запазвайки в същото време висока ефективност. Това я прави идеално решение за заместване на съществуваща система в домове, които използват високо температурни радиатори.


Носител на награди, Daikin Altherma Flex Type (на пазара от 2010) разшири предимствата на  Daikin Altherma до жилищни кооперации и многофамилни къщи. Тя осигурява ефективно отопление, охлаждане и гореща вода за домакински нужди с една система, с едно или повече външни тела за индивидуалните вътрешни тела. Вътрешните тела имат индивидуален контрол и отчитане на изразходваната енергия за всеки апартамент. Това прави Daikin Altherma Flex Type идеална за сгради с апартаменти, а също и за хотели и спортно-развлекателни комплекси.


Пазарен лидер при термопомпите

Пазарът отговори ентусиазирано на тези разработки със 150 000 продадени до сега системи Daikin Altherma. В светлината на този успех през 2012 г. ще бъде представена нова гама на Daikin Altherma.


Този успех се дължи също така на нарастващата мрежа за продажби и поддръжка на Daikin Altherma. Тази мрежа е разширена чрез развитие на съществуващите позиции при климатизацията и подсилването им с целеви придобивания,  като това на на ROTEX през 2008г. и Airfel през 2011г.. Така стана възможно да се предложи пълна гама от отоплителни решения, които включват слънчеви колектори, бойлери за битова гореща  вода, конвектори, подово отопление и кондензационни котли.


Европейски център за развитие на Daikin

Всички продукти за отопление на Daikin са разработени и произведени в Европа. Европейският център за развитие на Daikin, намиращ се в Остенде, Белгия е сърцето на развойната дейност. Неговото оборудване включва специално разработени тестови помещения, които симулират климатичните условия на всичките 27 страни в Европейския съюз. Така се гарантира, че отоплителните системи на Daikin са оптимално приспособени към климата, при който работят.


Благодарение на Daikin Altherma сега 150 000 жилища и търговски помещения са отоплени с ефективна и възобновяема енергия. И поради разширената и силна мрежа на Daikin, тези клиенти са осигурени с най-висококачествена професионална инсталация и сервиз.