No label found for: logo.title
No label found for: logo.title

Семейство Белиер

Смяна на котел, работещ с пропан-бутан със система Daikin Altherma

Мултимедия

Отзиви

Вижте видеоклипа с отзива

Обща информация

Клиент

Г-жа и г-н Белиер

Приложения

  • Жилищен сектор

Потребност

  • Отопление
  • Топла вода
Необходимост от икономии и възвращаемост на инвестицията

Решение

ERSQ011AV1 + EKHBRD011AV1

Контакт с Daikin

BECHTEL DAF

Адрес

Система

Име на продукта: Daikin Altherma

Тип

  • Отопление

Преглед на агрегатите

ERSQ011AV1 + EKHBRD011AV1

Продукти

Информация за конструкцията

Тип

Ремонти

Площ

Монтаж: 115-120 m²
Обща повърхност: 115-120 m²

Година

10 < 15 год.

Стара инсталация

Котел, работещ на пропан-бутан

Добавена стойност

Икономии + възвращаемост на инвестицията

Информация за партньори

Собственик на сграда

Г-жа и г-н Белиер

Монтажник

CAEN FROID
Ограничена отговорност