No label found for: logo.title
No label found for: logo.title

Семейство Кудре

Смяна на съществуващ котел с високотемпературна система Daikin Altherma

Мултимедия

Обща информация

Клиент

Г-жа и г-н Кудре

Приложения

  • Жилищен сектор

Потребност

  • Отопление
  • Топла вода

Необходимост от икономии и реалистичен период на възвръщане на инвестициите

Решение

Високотемпературна система Daikin Altherma

Контакт с Daikin

BECHTEL - Daikin France

Адрес

Система

Име на продукта: Daikin Altherma

Тип

  • Отопление

Преглед на агрегатите

ERSQ014

Продукти

Информация за конструкцията

Тип

Ремонти

Година

+15 год.

Стара инсталация

котел, работещ с изкопаемо гориво

Добавена стойност

Икономиите (50%) и възвращаемостта на инвестицията (8-10 години) бяха реализирани (включително използване на термопомпа за отопление на плувен басейн през пролетта и есента!).

Информация за партньори

Собственик на сграда

Г-жа и г-н Кудре

Монтажник

CAEN FROID
Ограничена отговорност