No label found for: logo.title
No label found for: logo.title

Международно летище "Хенри Коанда"

Международно летище - най-голямото в Румъния

Мултимедия

Обща информация

Клиент

Летище "Хенри Коанда", Букурещ
http://www.bucharestairports.ro/otp/index.php

Приложения

  • Други

Потребност

  • Климатизация
  • Вентилация

Решение

Водоохлаждащи агрегати и въздухообработващи климатични камери

Адрес

Система

Име на продукта: Моноблок

Тип

  • Приложни системи

Преглед на агрегатите

2 x водоохлаждащ агрегат с водно охлаждане (EWWQC15B-XS); 9 x въздухообработващи климатични камери

Продукти

Информация за конструкцията

Тип

Ремонти

Площ

Монтаж: 18,000 sqm
Обща повърхност: Около половината от цялата площ

Година

+15 year

Ограничена отговорност