No label found for: logo.title
No label found for: logo.title

The Icebar в хотел Icehotel

The Icebar в хотел Icehotel, на Heddon Street

Мултимедия

Отзиви

Том Дейви от AC Direct Ltd, който извърши монтажа, заяви: "След като нашият клиент разбра за потенциалната енергийна икономичност на системата Zeas на Daikin , той бе толкова впечатлен, че ни помолим да разширим инсталацията, за да включим и другите сфери."
Алекс дьо Помс, директор на Icebar, заяви: "Възнамерявахме малко да модернизираме нашите системи за отопление, вентилация, климатизация и замразяване в нашия ресторант и Icebar. Осигуряването на необходимото ниво на комфорт в ресторанта за нашите клиенти беше от първостепенно значение, но също така трябваше да се постигне баланс по отношение на енергийните загуби поради широко отворените врати на входа.
Това предизвикателство, комбинирано с постоянния приток на топлина в грижливо поддържаната температура от -5ºC в ледения бар, ни накара да работим в тясно сътрудничество с Daikin UK за проектиране на инсталация за целия обект, което чрез нова технология да доведе до икономии при регенериране на енергия, достигащи над 50%."

Защо Daikin

Проектът включваше проектиране и изграждане и компанията Daikin бе представена на клиента от нашия изпълнител - AC Direct Ltd.

Обща информация

Клиент

The Icebar

Приложения

  • Ресторанти

Потребност

  • Климатизация
  • Въздушни завеси
  • Контрол
  • Топла вода
  • Замразяване
  • Вентилация

Потребност от хладилна система за охлаждане на зоната на бара с цел запазване на ледените скулптури при поддържане на околна температура -5ºC

Решение

Хладилната система трябваше да работи заедно с решение за пълен климатичен контрол, което би осигурило климатизация, отопление и вентилация за бара, ресторанта, кухнята и мокрите помещения.

Контакт с Daikin

Nicola Mowatt - Daikin UK (Маркетинг)

Адрес

Система

Име на продукта: Zeas

Тип

  • Хладилни системи
  • VRV

Преглед на агрегатите

2 x охлаждащи агрегати ZEAS; 1 x VRV външно тяло с регенериране на топлина и осигуряване на гореща вода; въздушна завеса Biddle; вентилация: VAM за осигуряване на кондициониран свеж въздух и свободно охлаждане при необходимост

Информация за конструкцията

Тип

Ремонти

Добавена стойност

Първоначално, Daikin изготви оферта само за сферата, засягаща замразяването, но когато крайният потребител видя икономичността и енергийната ефективност на системата, проектът бе разширен, за да включи и останалите сфери.

Информация за партньори

Собственик на сграда

Alex De Pommes, директор на Icebar – 07971 831656

Монтажник

AC Direct Ltd

Tom Davey, 07973 731743
Ограничена отговорност