No label found for: logo.title
No label found for: logo.title

Семейство Пажез

Смяна на съществуващ котел с високотемпературна система Daikin Altherma

Мултимедия

Отзиви

Вижте видеоклипа с отзива

Обща информация

Клиент

Г-жа и г-н Пажез

Приложения

  • Жилищен сектор

Потребност

  • Отопление
  • Топла вода

Икономии

Решение

Високотемпературна система Daikin Altherma

Контакт с Daikin

Г-жа Bechtel - Daikin France

Адрес

Система

Име на продукта: Daikin Altherma

Тип

  • Отопление

Преглед на агрегатите

TBC

Информация за конструкцията

Тип

Ремонти

Площ

Монтаж: 200 m²
Обща повърхност: 200 m²

Година

5 < 10 години

Добавена стойност

Икономии между 50% и 75% и възвръщаемост на инвестицията за около 7 години.

Информация за партньори

Собственик на сграда

Г-жа и г-н Пажез

Монтажник

CAEN FROID
Ограничена отговорност