No label found for: logo.title
No label found for: logo.title

Bouvier & Co

Обновяване на система за отопление на ресторант в планината на височина 3032 m със сериозни отрицателни външни температури. Няма възможност за монтаж на VRV в апаратно помещение на кабинковия лифт, поради риска от замразяване на маслото за електромоторите на кабинковия лифт. По съображения за безопасност използване на електрически нагреватели не е позволено.

Мултимедия

Защо Daikin

Необходимост от възобновяема енергия + опита на Ventimeca с вече монтирана система VRV на приблизителна надморска височина 1700 m. И с поетата лична гаранция, че решението ще действа перфектно на височина 3032 m.

Обща информация

Клиент

STGM (Компания за лифтове в регион Grande Motte)
http://www.jeanmichelbouvier.com/

Приложения

  • Ресторанти

Потребност

  • Климатизация
  • Отопление

Veolia пое отговорността за управлението на системите за отопление и водоснабдяване на станция Тинс за Veolia. Предизвикателството бе да се осигурят икономии чрез включване на повече системи с възобновяема енергия. 
Предишна инсталация: 2 въздухообработващи климатични камери, 100% хидравлични, свързани с "хидроакумулатор" с вода (40 000 литра), оборудвани с 20 нагревателни елемента (с обща мощност 285 kW), които ежедневно подгряват водата до 60°C в часовете на най-голямо натоварване и през деня. 

Решение

няма

Контакт с Daikin

Damien Lhoste Strasbourg Agency / Nicolas Herlidou Lyon Agency - Daikin France

Адрес

Система

Име на продукта: VRV

Тип

  • VRV

Преглед на агрегатите

1 x VRV III външно термопомпено тяло (RTSYQ); 8 x VRV вътрешни тела (5 x касетъчни ; 2 x стенни; 1 x таванно за открит монтаж)

Информация за конструкцията

Тип

Ремонти

Година

+15 год.

Стара инсталация

Електрически нагреватели

Информация за партньори

Собственик на сграда

rue Val Claret 73320 TIGNES - France

Монтажник

Ventimeca

30 chemin Aulieu 74140 SCIEZ - France
Ограничена отговорност