No label found for: logo.title
No label found for: logo.title

Сега наличен като Split версияМалък инверторен водоохлаждащ агрегат.

Product Image Оптимизиран за използване за комфортно и друго охлаждане, както за приложения за отопление, този водоохлаждащ агрегат от най-високо ниво ви дава нови фантастични предимства по време на монтаж и експлоатация.

Предимства

Комбинирайте модулите на място

Транспортирайте агрегатите с асансьор

Инсталирайте, дори и в ограничени пространства

Избегнете използването на гликол

Получете по-голяма ефективност и по-малко спадове на налягането във водния кръг

Daikin водоохлаждащи агрегати. За ново качество на живот.

Всеки размер на Split версията се постига от вътрешно тяло и едно или две външни тела. Водоохлаждащият агрегат е с висока енергийна ефективност, има ниско ниво на шум и се предлага в 4 размера (20-64 kW).