No label found for: logo.title
No label found for: logo.title

Климатикът спира да работи (индикаторът за работа примигва).

Проверете, за да видите дали въздушните филтри са чисти. 
Също така се уверете се, че входящите и изходящите въздушни отвори на външните и вътрешните тела не са блокирани.