No label found for: logo.title
No label found for: logo.title

Климатикът спира по средата на работата (работещ таймер за включване).

Когато таймерът за включване е настроен, климатикът може да се включи един час преди зададеното време, за да приведе стайната температура до стойност, близка до тази на температурата, зададена с дистанционния контролер.
Ако дистанционният контролер е задействан (с изключение на режим на работа ВКЛ./ИЗКЛ.) през този период, климатикът спира.
Когато това се случи, включете климатика с помощта на дистанционния контролер и настройте таймера отново.