No label found for: logo.title
No label found for: logo.title

Вътрешното тяло прави мъгла.

Издухването на студен въздух по време на режим на охлаждане понижава температурата на въздуха в стаята и понякога това довежда до мъгла.