No label found for: logo.title
No label found for: logo.title

Термостатът на дистанционното управление не може да се настрои.

Когато няколко тела се управляват от един дистанционен контролер (групово управление), термостатът на дистанционното управление не може да се настройва.