No label found for: logo.title
No label found for: logo.title

Когато се промени режимът на работа, положението на жалузите за изходящ въздух също се променя.

Управлението на жалузите променя положението на жалузите в зависимост от режима на работа, като например охлаждане или отопление.