No label found for: logo.title
No label found for: logo.title

Климатикът спира по средата на работата (работещ таймер за включване).

Когато таймерът за включване е настроен, климатикът може да се включи един час преди зададеното време, за да приведе стайната температура до стойност, близка до тази на температурата, зададена с дистанционния контролер.

Количеството на отделената вода е значително (в сравнение с количеството, отделяно предишната година или предишния ден)

Количеството на отделената вода се различава в зависимост от стайната температура и влажността. Значително количество отделяна вода не показва неизправност.