No label found for: logo.title
No label found for: logo.title

Хладилен кръг: какво е това?

Климатикът работи подобно на хладилник. Хладилният агент протича през системата и променя своето състояние. Хладилният кръг се състои от четири процеса.  

Процеси:
1. Компресорът, който изпомпва хладилния агент в системата, е същността на климатика. Преди да премине през компресора, хладилният агент е газ с ниско налягане. От действието на компресора, този газ става с високо налягане, нагрява се и преминава през кондензатора.
 
2. В кондензатора газът с висока температура и високо налягане отдава своята топлина на външния въздух и става преохладена (под точката на замръзване) течност с високо налягане.
 
3. Течността с високо налягане преминава през терморегулиращия вентил, който намалява налягането и по този начин температурата спада под температурата на охлажданото пространство. В резултат на това се получава студен, втечнен хладилен агент с ниско налягане. 
 
4. Хладилният агент с ниско налягане тече към изпарителя, където абсорбира топлината от стайния въздух чрез изпарение и се превръща в газ с ниско налягане. Този газ преминава обратно в компресора, където цикълът започва отново.  

При наличие на термопомпа, този цикъл може да се обърне.