No label found for: logo.title
No label found for: logo.title

Какво представлява "легионела"?

Бактерията "легионела" е естествен обитател на водата. Температурата има голямо значение за разпространението на "легионела". Температури между 40 и 50°C са особено благоприятни за бързото размножаване на бактерията. 

Затова Daikin не използва вода в своите климатични системи. Ето защо няма никаква вреда за хората. При системите с водоохлаждащи агрегати, използвани за промишлени цели, бактерията "легионела" не може да живее поради ниската температура на водата в затворения кръг.