No label found for: logo.title
No label found for: logo.title

Какво е катехин?

Катехинът е естествено антибактериално вещество, получавано от чаените листа, което убива микробите, които могат да се закачат към тези частици.
Филтриращата повърхност на нагънат филтър е около 1,5 пъти по-голяма, отколкото тази на обикновен плосък филтър.