No label found for: logo.title
No label found for: logo.title

След включване на ключа на електрозахранването, се задействат жалузите за изходящ въздух.

Когато уредът се включи, микрокомпютърът задейства жалузите, за да определи тяхното положение за инициализация.