No label found for: logo.title
No label found for: logo.title

Жалузите за изходящ въздух не работят едновременно в главното и подчинените вътрешни тела при едновременна работа на система тип "мулти".

Има незначително закъснение при предаването на сигнали между главното и подчинените вътрешни тела. Това не означава неизправност.