No label found for: logo.title
No label found for: logo.title

Жалузите за изходящ въздух понякога се задействат по време на работа в режим на охлаждане.

Жалузите се местят, когато се активира функцията за предотвратяване на замръзване или замърсяване на тавана.