No label found for: logo.title
No label found for: logo.title

Вентилаторът на вътрешното тяло работи след спиране на работа в режим на отопление (при климатик, оборудван с нагревател).

За да се намали температурата на нагревателя, вентилаторът работи 60 - 100 секунди, след като климатикът спре работата си.