No label found for: logo.title
No label found for: logo.title

Външното тяло отделя вода или пара.

Операцията за размразяване, активирана в режим на отопление, премахва леда, който се превръща във вода или пара. По време на режим на отопление също се отделя малко количество вода.