No label found for: logo.title
No label found for: logo.title

При режима на изсушаване, управляван от микрокомпютър, вентилаторът на вътрешното тяло работи на степен L за една минута, докато външното тяло (компресорът) не работи.

Функцията за наблюдение задейства принудително вентилатора на вътрешното тяло за една минута.