No label found for: logo.title
No label found for: logo.title

Климатикът не подава въздух веднага след като започне работа в режим на отопление.

Климатикът първо извършва операция за подгряване, за да не подава студен въздух в режим на отопление. Вентилаторът започва да работи след една до четири минути работа в режим на подгряване.
(Работата в режим на подгряване става по-продължителна, когато температурата на външния въздух е ниска. )