No label found for: logo.title
No label found for: logo.title

От климатика се чува шум от изпускане на въздух.

Шумът от изпускане на въздух се причинява от промяната на посоката на потока на хладилния агент. Този шум се генерира, когато климатикът спре да работи или при активиране на операция за размразяване в режим на отопление.