No label found for: logo.title
No label found for: logo.title

От климатика се чува шум на хрущене.

Пластмасовите части като предния панел хрущят, когато те леко се разширяват или свиват поради промяна в температурата.