No label found for: logo.title
No label found for: logo.title

Внезапно въздушният поток става по-силен при работа в режим на отопление.

Когато въздушният поток е зададен на LOW (СЛАБ), силата на въздушния поток се повишава, когато се активира защитата от претоварване. ("Претоварване" е състояние, при което климатикът работи с излишно натоварване). Претоварването може да е резултат от замърсени филтри.